Добре дошли!

Този блог се появи вследствие на страстта ми към пачуърка и затова на него ще намерите публикации основно на тази тематика.
Ако не се интересувате от този вид ръкоделие, което някои хора превръщат в изкуство, не си губете времето с този блог. Животът е твърде кратък, затова правете само това, което ви доставя удоволствие :))
А за тези, които споделят същата страст към пачуърка като мен, ще публикувам интересни неща и информация по тази тема, които съм научила/прочела/видяла, така че да бъде полезна някому.

Приятно четене :)

Welcome!

This blog appears as a result of my passion for patchwork and quilting and therefore you will find here posts on this topic.
If you are not interested in this type of craft that some people turn into art, do not waste your time with this blog. Life is too short, so just do what you enjoy:))
For those who share the same passion for patchwork as me I will post interesting things on this topic, which I've learned/read/saw hoping that it will be useful to someone.

Enjoy reading:)

Translate

сряда, 25 юни 2014 г.

Относно куилта от дипломната ми работа

Интересна съдба сполетя куилта от дипломната ми работа, за която писах в предишния си пост. На състоялия се в края на май Балкански панаир на занаятите, организиран от Пловдивската занаятчийска камара, точно този тишлайфер грабна вниманието на Антония Първанова, която по същото време провеждаше предизборната си кампания в Пловдив. Нарочно не споделих този факт преди изборите, за да не бъда заподозряна в политически пристрастия или в скрита агитация в полза на госпожа Първанова. Просто тази дама е най-популярното лице, купувало мои куилт (или поне доколкото аз знам).
Независимо дали ще краси нейния дом или го е взела като подарък за някого, желая на новите му собственици да го ползват със здраве и да им пълни душите с радост и очите с красота.